Què necessites trobar?

APORTACIONS REINTEGRABLES DE L’ICEC EN L’AMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS

Publicado el 07 de Marzo de 2017

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.


APORTACIONS REINTEGRABLES A PROJECTES CULTURALS
Termini per sol·licitar l’ajut: fins al 5 d'octubre de 2017

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

Dirigides a persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).


APORTACIONS REINTEGRABLES A LA DISTRIBUCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES
Termini per sol·licitar l’ajut: fins al 18 d'abril de 2017

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:
a) Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
b) Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
c) Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya.
No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

Dirigides a empreses privades de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores no poden sol·licitar ajut.


APORTACIONS REINTEGRABLES A PLANS DE DISTRIBUCIÓ DE LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS
Termini per sol·licitar l’ajut: fins al 27 de març de 2017

L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.

Dirigides a empreses distribuïdores independents i les agrupacions d’empreses que es constitueix en unions temporals d’empreses (UTE). No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.