Què necessites trobar?

BEQUES PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ I SUBVENCIONS PER A AGENTS ARTICULADORS

Publicado el 16 de Marzo de 2017

Termini per presentar les sol·licituds: fins al 27 de març de 2017


Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament

Són beques per promoure el treball individual d’una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament.

A qui van dirigides aquestes beques?

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

També poden optar les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat 2.1 i la resta de les bases.


Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria

Són subvencions per promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

A qui van dirigides aquestes subvencions?

a) Associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música o dels llibreters, que tinguin domicili a Catalunya.

b) Col·legis professionals d’àmbit territorial català i col·legis únics d’àmbit estatal amb delegacions d’àmbit territorial català.