Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A ACTIVITATS DE TEATRE DE CARÀCTER PROFESSIONAL

Publicado el 07 de Marzo de 2017

SUBVENCIONS A ACTIVITATS DE TEATRE DE CARÀCTER PROFESSIONAL
Termini per sol·licitar la subvenció: fins al 13 de març de 2017.

Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars)

Es destinen a entitats o a agrupacions d'entitats sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre.