Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ

Publicado el 16 de Marzo de 2017


Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 14 de març al 06 d'abril de 2017.

L'objecte d'aquestes línia de subvencions és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d'autoria catalana (l'autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

A qui va dirigit

Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.