Què necessites trobar?

SUBVENCIONS ICEC - CONSULTORIES D'EMPRESES I ENTITATS

Publicado el 04 de Abril de 2017

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Termini per sol·licitar l’ajut: fins al 27 d'abril de 2017

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, de l'editorial, del musical, de l’audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura, en les modalitats següents:

• Modalitat de consultoria diagnosi
• Modalitat de consultoria preferent
• Modalitat de consultoria específica

A qui va dirigit

Poden presentar sol·licituds les empreses, tant persones físiques o jurídiques , que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3. Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.