Què necessites trobar?

APORTACIONS REINTEGRABLES A LA DISTRIBUCIÓ I EXPLOTACÍÓ D'ESPECTACLES (SEGONA CONVOCATÒRIA)

Publicado el 20 de Julio de 2021


Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:

• Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.

• Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.

• Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

El calendari de l’explotació del projecte s’ha de produir entre l’1 de juliol del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos.


Termini per sol·licitar l’ajut: del 20 de juliol al 14 de setembre de 2021, ambdós inclosos.


MÉS INFORMACIÓ i ACCÉS AL TRÀMIT