Què necessites trobar?

APROVADES LES BASES DE LA SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER CANCEL·LACIÓ D'ESPECTACLES I ACTIVITATS CULTURALS AMB MOTIU DE LA COVID-19

Publicado el 05 de Noviembre de 2020


L’objecte d’aquest ajut és contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta subvenció va destinada a treballadors autònoms, societats civils i mercantils i entitats privades sense ànim de lucre que tinguin el seu àmbit d'actuació principal a Catalunya i que duguin a terme activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades. També s'hi podran acollir entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzin activitats culturals.

El passat dia 3 es van aprovar les bases de la convocatòria i ara estem a l'espera que s'obri el període de sol·licitud.

De moment podeu llegir-vos les BASES DE LA CONVOTÒRIA