Què necessites trobar?

BASES REGULADORES DELS AJUTS I BEQUES DEL CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Publicado el 13 de Diciembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de beques i ajuts (premis) previstos als Estatuts del Consorci Mercat de les Flors en règim de concurrència competitiva, per a concursos d’activitats i/o projectes de suport a la creació, investigació, producció i difusió de la dansa, les arts del moviment i altres arts similars, que atorgui el Consorci Mercat de les Flors, sempre d’acord amb les finalitats públiques que li són pròpies.

Consulta les BASES GENERALS REGULADORES