Què necessites trobar?

BEQUES DE L'ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Publicado el 27 de Abril de 2019

Termini per sol·licitar les beques: fins al 9 de maig de 2019.


BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL PERFECCIONAMENT EN ELS ÀMBITS DE LES ARTS VISUALS, DELS NOUS SECTORS CREATIUS, DE LES ARTS ESCÈNIQUES, DE LA MÚSICA I DEL PENSAMENT

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.

Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

MÉS INFORMACIÓ


BEQUES PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ EN ELS ÀMBITS DE LES ARTS VISUALS, DELS NOUS SECTORS CREATIUS, DE LES ARTS ESCÈNIQUES, DE LA MÚSICA I DEL PENSAMENT

L’objecte d’aquestes bases és promoure el treball individual d’una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també dona suport a projectes que promoguin els nous sectors creatius.

MÉS INFORMACIÓ