Què necessites trobar?

BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL PERFECCIONAMENT EN ELS ÀMBITS DE LES ARTS ESCÈNIQUES, DE LES ARTS VISUALS, DELS NOUS SECTORS CREATIUS, DE LA MÚSICA I DEL PENSAMENT

Publicado el 29 de Mayo de 2018

Termini de sol·licitud: del 29 de maig al 13 de juny de 2018.


L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.

Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

Adreçades a persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

MÉS INFORMACIÓ