Què necessites trobar?

BEQUES PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ EN ELS ÀMBITS DE LES ARTS VISUALS, DE L'ARQUITECTURA I EL DISSENY, DE LES ARTS ESCÈNIQUES, DE LA MÚSICA I DEL PENSAMENT

Publicado el 16 de Septiembre de 2021

Són beques per promoure el treball individual d’una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també dona suport a projectes que promoguin els nous sectors creatius.


A qui va dirigit:

• A les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

• A les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, tinguin les condicions que exigeixen l’apartat 2.1 i la resta de les bases.


Termini de presentació de sol·licituds: fins al 22 de setembre del 2021 (inclòs).


MÉS INFORMACIÓ I ACCÉS AL TRÀMIT