Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA DE LA SEGONA EDICIÓ DEL PREMI DAU

Publicado el 03 de Junio de 2021


El dia 7 de juny s’obre la convocatòria destinada a creadors i intèrprets per participar al Premi Dau de la Sala Dau al Sec.

Les companyies podran enviar els seus projectes artístics a l'adreça premidau@daualsecartsesceniques.cat entre el 7 de juny i el 6 de juliol i entraran a formar part d’un procés de selecció que constarà de dues fases. La primera fase consistirà en l’enviament d’un dossier explicatiu del projecte artístic. Si al jurat li sembla un projecte adequat a la filosofia d’aquest premi, les propostes seleccionades passaran a la segona fase. En aquesta es realitzarà una entrevista personal a les companyies seleccionades i es tancarà una data per presentar un esbós de la proposta escènica del projecte presentat.

El projecte guanyador entrarà a la programació de la propera temporada de Dau al Sec i rebrà una ajuda de 1.500€ per la seva producció. Al segon finalista se li proposarà una lectura dramatitzada de la seva creació. Els projectes que quedin finalistes en la segona fase seran contemplats per l’equip de programació de la sala com a possibles projectes per ser programats durant la temporada 2021-2022.

Podeu consultar les BASES DEL CONCURS on s'hi expliquen tots els detalls, el calendari i les característiques dels projectes i companyies que s'hi poden presentar.