Què necessites trobar?

El Govern impulsa la cultura als micropobles amb una nova línia d'ajuts

Publicado el 20 de Septiembre de 2023


El Govern impulsa la cultura als micropobles amb una nova línia d'ajuts

El Departament de Cultura, seguint amb la seva estratègia de fer arribar la cultura a tota la ciutadania de Catalunya i d’impulsar els sectors professionals de la cultura, crea una nova línia de subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants. La inversió prevista és de 2,17 M€.

Amb aquesta iniciativa, el Departament de Cultura vol reforçar el suport econòmic al món local per tal d’assegurar que els ciutadans de tot el país tenen accés a la programació cultural professional. A més, això també reforça els sectors de les arts escèniques i la música, perquè suposa noves oportunitats de contractació arreu de Catalunya.

La consellera de Cultura ha dit que amb aquesta nova línia de subvenció “aconseguim dos objectius molt importants per al Departament: que la gent es trobi la cultura a casa seva, a la plaça, al carrer i als seus espais, però també professionalitzar i que hi hagi molta més contractació d’aquests esdeveniments”. Garriga ha afegit que “estem parlant de municipis de menys de 1.000 habitants. En tenim 500 arreu de Catalunya i, per tant, podem aconseguir 1.500 o 2.000 contractacions l’any vinent. Això serà un increment molt important de la contractació.”

Podran acollir-se a aquesta nova línia de subvenció totes les entitats municipals descentralitzades (EMD) i els ajuntaments de municipis de Catalunya amb una població igual o inferior a 1.000 habitants que s’hi presentin. Aquesta nova línia permetrà als micropobles disposar d’un ajut del Departament de Cultura de fins 4.500 € per al període 2023/2024, fins a arribar a la inversió total prevista de 2,17 M€.

El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 13 de setembre fins al 3 d'octubre a les 14 hores.

Es poden consultar les basesespecífiques al web del Departament de Cultura.

 

Cultura accessible per a tothom: un objectiu polític fet realitat