Què necessites trobar?

ELS FORMULARIS DE JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS 2020 DE L’OSIC JA ESTAN DISPONIBLES

Publicado el 01 de Octubre de 2020

S'obre el tràmit per justificar els ajuts concedits durant l'any 2020. L'OSIC facilita unes guies actualitzades per poder fer aquest tràmit sense entrebancs.

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural posa a disposició de les persones beneficiàries d'un ajut els formularis de justificació. El formulari és igual al d'anys anteriors, és a dir, un formulari PDF molt semblant al de la sol·licitud. Com cada any, per fer el tràmit de justificació cal tenir present la base general 17.1 i els apartats de justificació de les bases específiques de cada línia d'ajuts.

Com a novetat d'aquest any, s'implementaran un seguit de mesures de flexibilització, entre les quals destaca l'ampliació de terminis de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut, així com els terminis de presentació de la documentació justificativa. Així mateix, també es finançaran les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.

Els nous terminis de presentació de la documentació justificativa es podran consultar als tràmits en línia de les subvencions o ajuts de l'OSIC.

Descarrega’t el MANUAL DE JUSTIFICACIÓ a través de Tràmits gencat (per a persones físiques i jurídiques)