Què necessites trobar?

ENQUESTA PER CONÈIXER LA TEVA OPINIÓ SOBRE ELS 'SELF-TAPES'

Publicado el 08 de Agosto de 2022

Data límit per respondre a l'enquesta: fins al 31 d'agost del 2022. 


Cada vegada són més freqüents els càstings a través dels anomenats 'self-tapes', sembla que són la norma a la indústria avui dia, i és clar que comporten bregar amb desafiaments addicionals que no ens trobem quan acudim a un càsting presencial. Gravar-nos a nosaltres mateixos i nosaltres mateixes pot donar-nos una oportunitat increïble per controlar la situació i poder seleccionar el millor tall per enviar, però alhora significa assegurar-nos de la qualitat dels aspectes tècnics com la il·luminació i el so, i perdre la possibilitat de interacció, energia i creació que només es genera in situ amb el director o la directora de càsting.

Com a professionals necessitem reflexionar sobre quins són els aspectes positius i negatius d'aquesta nova manera d'enfrontar-se a un càsting, i és important conèixer la vostra opinió.

Per això la Unión de Actores y Actrices ha preparat aquesta breu ENQUESTA perquè hi participis, dedicant un parell de minuts a emplenar-la.