Què necessites trobar?

FIRATÀRREGA OBRE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA NOVA DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Publicado el 25 de Mayo de 2018


Fins al 14 d'agost es podran presentar les candidatures per la convocatòria de la nova direcció artística.

La nova direcció tindrà una durada màxima de 5 anys, tres anys inicials més dos anys renovables

Per a la resolució del concurs es crearà una comissió tècnica de valoració, que serà l'encarregada d'avaluar els projectes presentats.

La missió de la direcció artística és la de realitzar una programació artística que visualitzi i impulsi la creació escènica, especialment la de les arts de carrer ; una programació que sigui atractiva per al mercat escènic facilitant la idea de hub internacional de contractació; fomentar el suport a la creació; impulsar la creació transnacional; fomentar la coproducció bilateral entre festivals, fires, mostres o altres espais d’exhibició; fomentar la formació en arts de carrer i també la presència de les arts de carrer al circuit escènic català i donar cabuda als discursos contemporanis, integradors, universals, cohesionadors i crítics.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I FORMULARI DE SOL·LICITUD