Què necessites trobar?

L’ACTOR/CREADOR - WORKCENTER OF JERZY GROTOWSKI AND THOMAS RICHARDS

Publicado el 13 de Noviembre de 2018

Fundación Aisge organitza, amb la col·laboració de l’AADPC, un taller guiat per Thomas Richards i 5 assistents del seu equip per descobrir les potencialitats creatives dels participants.

QUAN: Del 5 al 9 de desembre.
HORARI:
de 10h a 20h.
LLOC:
A determinar
PREU:

Socis AISGE i AADPC 180€
Institut Teatre: 208€
No socis _ 260€


INSCRIPCIONS:
enviar CV abans del 21 de novembre a jagustina@aisge.es
L’ordre d’arribada de les sol·licituds també es tindrà en compte.

Thomas Richards i 5 assistents del seu equip, el Focused Research Team in Art as Vehicle, buscaran revelar les potencialitats creatives de cada participant mitjançant el treball sobre: acció, moviment, ritme, cant i veu viva. Al mateix temps, es treballarà la relació entre precisió i organicitat, tradició y treball personal.

Cada participant prepararà una proposta actoral, abans de l'inici del taller, de màxim tres minuts, basada en un cant i/o un text curt, repetible, amb inici, desenvolupament i final; com un petit espectacle. Si s'escull un text, ha de ser, realment important, per a un mateix. Si s'escull un cant, ha de tancar alguna qualitat única i que, preferiblement, sigui un cant antic o que tingui relació amb la tradició o la pròpia família. Les propostes han de ser repetibles i ben elaborades. Han de tancar el potencial creatiu, de cada actor o director, i ser presentades amb un vestuari específic i objectes, si són necessaris.

Durant el taller, es desenvoluparan les propostes inicials o es treballarà sobre nou material creatiu descobert durant les sessions. Les propostes actorals seran analitzades per Thomas Richards i els seus assistents. La pràctica diària se centrarà en les propostes dels assistents, sessions de cant i sessions físiques.

La pràctica es basarà en els principis de recerca que han format el nucli del Workcenter durant més de trenta anys: impuls, veu i acció. I s'explorarà l'impacte de les qualitats melòdiques i rítmiques dels cants de tradició en cada participant.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL WORKCENTER