Què necessites trobar?

L’INAEM ADMETRÀ EL 50% DE DESPESES INDIRECTES EN ELS AJUTS PER A LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA

Publicado el 29 de Abril de 2021

El passat 17 d'abril es va publicar al BOE l’Ordre CUD/364/2021, del 15 d’abril, per la qual s’adequa la fracció de despeses indirectes associades a l’activitat subvencionada en les convocatòries de subvencions a atorgar en règim de concurrència competitiva per l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música O.A., per fer front a l’impacte de la COVID-19.

Aquesta ordre permet que s’augmenti fins a un màxim del 50% la possibilitat de justificació de despeses indirectes, que són inherents a l’activitat cultural subvencionada amb independència del grau d’activitat existent, ja que aquestes despeses no es veuen disminuïdes com a conseqüència d’una menor activitat.

Aquest canvi serà d’aplicació mentre persisteixin les restriccions a la mobilitat i les limitacions d’aforament degudes a les mesures imposades per les autoritats sanitàries.

De no haver-se publicat aquesta ordre, el límit d’aquestes despeses hauria quedat limitat al 25%.

Llegir l’ORDRE COMPLETA