Què necessites trobar?

LÍNIA D'AJUTS EXTRAORDINARIS PER A DRAMATURGS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER LA REDUCCIÓ FORÇADA D'AFORMANETS

Publicado el 06 de Mayo de 2021


L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat les bases específiques de d'una convocatòries de subvenció extraordiàries en el marc del pla de rescat del sector cultural que el Departament de Cultura ha endegat per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Es tracta de la línia Subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i està destinada a persones físiques que siguin autores d'obres teatrals en llengua catalana o occitana. Cal que les obres hagin estat programades i representades amb públic de pagament a Catalunya i que, per aplicació de mesures de la COVID-19, hagin patit una reducció forçada de l’aforament.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 7 de maig i es tancarà el 29 d'octubre de 2021.

Aquesta línia de subvenció es tramita telemàticament, motiu pel qual és necessari disposar d'un certificat digital per signar el formulari de sol·licitud. En cas de dubtes, es pot enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.