Què necessites trobar?

LÍNIA D'AJUTS EXTRAORDINARIS PER LA CANCEL·LACIÓ D'ESPECTACLES I CONCERTS PER MOTIUS MÈDICS RELACIONATS AMB LA COVID-19

Publicado el 06 de Mayo de 2021

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat les bases específiques de d'una convocatòries de subvenció extraordiàries en el marc del pla de rescat del sector cultural que el Departament de Cultura ha endegat per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Es tracta de la línia d'ajuts Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19, que té per objectiu compensar la reducció d’ingressos d'espectacles d’arts escèniques i concerts cancel·lats per haver contret la COVID-19 algun dels artistes o treballadors tècnics, o per ser contactes directes d’una persona positiva del virus. Està destinada a persones físiques empresàries, a societats civils i mercantils i a entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar de forma remunerada espectacles o concerts.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'11 de maig i es tancarà el 29 d'octubre de 2021.

Aquesta línia de subvenció es tramita telemàticament, motiu pel qual és necessari disposar d'un certificat digital per signar el formulari de sol·licitud. En cas de dubtes, es pot enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.