Què necessites trobar?

NOVA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A PROFESSIONALS I EMPRESES CULTURALS

Publicado el 28 de Septiembre de 2020

La pandèmia de la covid-19 ha colpejat molt durament a l'àmbit cultural i, des de la Diputació de Tarragona, volen actuar decididament per a preservar el talent creatiu del territori. Per aquest motiu, i per primer cop, impulsen una subvenció específica destinada a professionals del sector cultural (professionals autònoms i les microempreses) contribuint al manteniment i la millora de la creativitat i el talent del territori, evitant que cap projecte quedi endarrere.

Requisits per sol·licitar la subvenció per a autònoms i microempreses culturals per dèficit COVID i per producció i acció cultural:

· S'hi poden acollir els professionals autònoms i microempreses fins a 10 treballadors i que no facturin més de 500.000 euros anuals.

· La seva activitat principal ha de pertànyer al sector cultural de la demarcació de Tarragona.

· Queden excloses d'aquesta convocatòria les entitats culturals, esportives i socials sense ànim de lucre, així com les fundacions, ja que poden acollir-se a altres línies de suport de la Diputació de Tarragona. També queden exclosos aquells professionals del sector cultural que desenvolupin la feina per una empresa, tot i estar donats d'altra d'IAE o CNAE.

· L'import màxim per beneficiari és de 10.000 euros

· Són computables les despeses fins al 31 de desembre. En el cas de produccions, però, es permet que sigui fins al 30 de juny de 2021.

· La sol·licitud es pot presentar presencialment a les oficines del Registre General (Tarragona i Tortosa) de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat. També en suport paper a través del servei postal o a través de la seu electrònica de la Diputació (tràmit: sol·licitud genèrica), mitjançant signatura electrònica.

El termini per presentar les sol·licituds està obert fins al 21 d'octubre.

MÉS INFORMACIÓ I FORMULARI DE SOL·LICITUD