Què necessites trobar?

NOVES MESURES EN LES LÍNIES DE SUBVENCIONS DE L'ICEC

Publicado el 23 de Marzo de 2020

Resum de les mesures que l’Àrea de Desenvolupament Empresarial, l’Àrea de Mercats i l’Àrea de Públics de l’ICEC han adoptat davant la situació derivada del coronavirus SARSCOVID2 i que afecten a subvencions i aportacions reintegrables vinculades al sector de les arts escèniques.

1. Mesures vinculades amb la tramitació i gestió de subvencions

Segons la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, ens hem vist obligats a:

1.1 Interrompre provisionalment els terminis de sol·licitud d’aquelles línies desubvenció i d’aportacions reintegrables convocades amb període de termini encara obert. El còmput dels terminis es reprendran en el moment que perdi vigència l’esmentat Reial Decret i tot tornarà a la normalitat. Això significa que, fins a nou avís, no es podran entrar sol·licituds de les següents línies de subvencions:

Àrea de Desenvolupament Empresarial

• Ajuts a projectes culturals en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Àrea de Mercats

• Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques

Àrea de Públics

• Línia d’activitats de desenvolupament de públics

• Línia de premis i concursos


1.2 Interrompre provisionalment la publicació o convocatòria de noves línies d’ajut o aportacions reintegrables fins que perdi vigència l’esmentat Reial Decret. Això significa que, fins a nou avís, no es podran publicar ni convocar les següents línies de subvencions.

Àrea de Desenvolupament Empresarial

• Les segones convocatòries de les diferents línies d’ajuts en les modalitatsd'aportacions reintegrables i subvencions (previstes per més endavant).

Àrea de Públics

• Línia d’implementació de públics.


1.3 Pel què fa a les línies de subvenció i d’aportacions reintegrables amb la convocatòria ja tancada, així com respecte els projectes ja sol·licitats d’aportacions reintegrables de projectes culturals, seguirem mantenint la prestació dels serveis de gestió i revisió d’expedients d’acord amb les disposicions de gestió decretades per la situació generada pel coronavirus. Tanmateix, tot i que seguirem treballant en la revisió́ i avaluació de les següents línies de subvencions i d'aportacions reintegrables, no podrem dur a terme cap actuació de caràcter administratiu mentre no s’aixequi la situació de suspensió de la tramitació administrativa actual.

Concretament, seguirem treballant en la revisió de les següents línies de subvencions :

Àrea de Desenvolupament Empresarial

• Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

• Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

• Ajuts a projectes culturals en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (només els projectes ja entrats)