Què necessites trobar?

POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL SEGONS L’EPA

Publicado el 29 de Abril de 2022

L’EPA, una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, ha elaborat una Enquesta de població activa en el sector de la cultura amb l'objectiu de conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Segons aquesta enquesta, la població ocupada en el sector cultural se situa en 177.700 persones i disminueix un 4,5% interanual i un 8,2% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 105.500 homes i 72.200 dones.

Per situació professional, la població assalariada augmenta un 7,3 % aquest trimestre, i la no assalariada disminueix en un 23,1 %. El sector cultural aplega el 5,1% de la població ocupada a Catalunya, aquest quart trimestre de 2022. Pel que fa a l'Estat espanyol, la població ocupada en el sector cultural ha augmentat un 0,4 % respecte l'any anterior i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,8 %.

MÉS INFORMACIÓ