Què necessites trobar?

RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LA MILLORA D’INFRAESTRUCTURA O ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS

Publicado el 03 de Julio de 2018

S’ha publicat al Tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya, la relació de sol·licituds resoltes a la convocatòria per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre, excepte de la ciutat de Barcelona.

Podeu consultar-la entrant al TAULER D’ANUNCIS