Què necessites trobar?

SEGON TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT D'ARTISTES PER A ACTUACIONS I/O GIRES

Publicado el 30 de Septiembre de 2020


Obert el segon termini de la convocatòria de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles en l’àmbit de la música i les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultura catalana a l'exterior en règim de concurrència no competitiva. Les bases d’aquesta convocatòria tenen com a objectiu la projecció exterior dels artistes catalans i balears fora de les seves comunitats autònomes.

Terminis de sol·licitud: de l’1 al 15 d’octubre de 2020

Els requisits que s’han de complir són els següents:

- Que les actuacions o gires que s'hagin realitzat o anul·lat, a causa de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, dins del termini de l'1 de juliol al 9 d’octubre i es pugui acreditar que el beneficiari no s'ha pogut rescabalar d’aquestes despeses.

- Que per a la realització de l’actuació o actuacions s’hagi rebut contraprestació econòmica (catxet i/o taquilla).

- Que s’hagi realitzat un mínim de 10 actuacions fora de la comunitat autònoma de l'artista o grup els últims 3 anys anteriors a la convocatòria. En els casos d’artistes i/o grups amb una trajectòria inferior a 3 anys o amb més de 12 integrants el nombre mínim és de 5 actuacions.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, les persones físiques empresàries i les persones jurídiques.

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria. La despesa de l’actuació o gira (realitzada o anul·lada a causa de la crisi sanitària originada per la COVID-19) ha d’estar realitzada abans de la presentació de la sol·licitud.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables amb un import mínim per sol·licitud igual o superior a 150 € i fins a un màxim de 20.000 €.

MÉS INFORMACIÓ I BASES