Què necessites trobar?

SERVEI DE CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ ANUAL SOBRE L’IRPF DE L’ANY 2019

Publicado el 24 de Abril de 2020

El proper dilluns 27 d’abril, l’assessoria especialitzada en assessorament d’artistes Subiturre engega el servei de confecció de la Declaració Anual sobre l’IRPF de l’any 2019 adreçat als associats i associades de l'AADPC.

Comencem així una col·laboració professional amb la gestoria especialitzada en artistes i, per tant, la campanya es gestionarà íntegrament per Subiturre, no des de l’AADPC. Tots i totes vosaltres continuareu rebent el mateix servei amb la mateixa qualitat i professionalitat.

En cas de tenir interès en aquest servei, podeu posar-vos en contacte amb l’assessora Laura Espejo a través de l’adreça de correu electrònic fiscal@subiturre.com

A continuació us detallem les condicions, el preu del servei i el calendari tributari per a la renda de l’exercici 2019.

Us recordem que la quota de l'AADPC desgrava a hisenda. Si encara no el teniu, DEMANEU-NOS-EL.


CONDICIONS

Les condicions del servei són les següents:

Per sol·licitar la preparació de la declaració anual serà necessari enviar un correu electrònic a l’assessora Laura Espejo a partir del 27 d’abril a l’adreça fiscal@subiturre.com

La declaració no es confeccionarà el mateix dia que s’enviï el correu electrònic, per tant, l’últim dia per contactar amb l’assessoria Subiturre serà divendres 19 de juny de 2020.

Serà necessari que al correu electrònic adjunteu:

- La Declaració de la renda de l’exercici 2018

- El vostre nom i cognoms

- El vostre número de telèfon

- El número de DNI o NIE

- La data de caducitat del vostre DNI, la data d’expedició en cas que el DNI sigui permanent o el número de suport en cas de disposar NIE

- En cas de variacions en l’estat civil o naixement de descendència: consigneu el nou estat civil o el nom i data de naixement del fill o filla nascut i data d’adopció del fill o filla adoptat

- En cas de variacions en el domicili: nova adreça, nova referència cadastral i en cas de lloguer, DNI o NIE de la persona arrendadora

- En cas d’haver subscrit un contracte de lloguer i complir algun dels següents requisits (contracte de lloguer signat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, tenir 32 anys o menys, haver estat a l’atur 183 dies o més durant l’exercici 2019, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% o ser vidu/ a i tenir més de 65 anys): enviar la totalitat de la renda abonada en concepte de pagament de lloguer durant l’exercici 2019

- En cas d’estar donat/ donada d’alta al RETA o al cens d’empresaris, professionals i retenidors: factures físiques emeses i suportades i resumen de l’IVA de l’exercici 2019 (en cas de disposar dels mateixos)

- Certificat de pagament de quotes de l’AADPC

- La resta de documentació que considereu

L’assessora Laura Espejo contactarà telefònicament amb vosaltres per tractar la preparació de la declaració.


PREU

El preu del servei és el següent:

DECLARACIONS ANUALS SOBRE L’IRPF - PREU AADPC

Declaracions simplificades (1) 45,00 €

Declaracions ordinàries (2) 65,00 €

(1) Únicament rendiments de treball, capital mobiliari/ immobiliari en relació amb els drets d’imatge i deducció per compra/ rehabilitació/ lloguer d’habitatge habitual.

(2) Guanys i pèrdues patrimonials de qualsevol tipus; activitats econòmiques empresarials/ professionals; imputacions d’altres rendiments.


CALENDARI TRIBUTARI

El calendari tributari de l’Agència Tributària, als efectes d’aquesta Declaració Anual sobre l’IRPF de l’exercici 2019, queda establert de la següent manera:

Des del dia 1 d’abril fins el 30 de juny
RENDA I PATRIMONI

Presentació per internet de la Declaració anual 2019.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 25 de juny.

Des del 7 de maig fins el 30 de juny
RENDA I PATRIMONI
Presentació per telèfon de la declaració anual 2019

Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 25 de juny.

Des del 13 de maig fins el 29 de juny
RENDA
Inici de l'atenció presencial a les oficines de l'AEAT, Comunitats Autònomes i entitats col·laboradores de la Declaració anual del 2019. La cita prèvia es podrà demanar del 5 de maig al 29 de juny.