Què necessites trobar?

SUBSIDI PER A PERSONES QUE VAN ESGOTAR LES SEVES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I PRÒRROGA DE LA PROTECCIÓ AL SECTOR CULTURAL

Publicado el 05 de Noviembre de 2020


L’objecte d’aquest ajut és donar cobertura a qui hagi esgotat les seves prestacions entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 i no tingui accés a altres ajuts ni possibilitat d'incorporar-se al mercat laboral.

Els possibles beneficiaris i beneficiaries han d'estar en situació de desocupació i estar inscrits en els sistemes públics com a demandants. També podran accedir al subsidi les persones que estiguin complint el mes d'espera per accedir al subsidi d'esgotament de la prestació contributiva.

El subsidi no serà compatible amb la percepció de la renda mínima, la renda d'inclusió, salari social o ajuts similars de qualsevol administració pública.

Per altra banda, es prorroga fins al 31 de gener de 2021 la prestació econòmica extraordinària per desocupació per a artistes en espectacles públics.

MÉS INFORMACIÓ


Descarrega't el FORMULARI DE SOL·LICITUD

NOTA: Aquest formulari es pot presentar de forma presencial a l'oficina de prestacions amb petició de cita prèvia a través de la Seu Electrònica del SEPE, o bé, a qualsevol oficina de registre públic enviant-la per correu administratiu o també en línia a la pàgina web del SEPE.


En cas de dubtes us podeu posar en contacte amb l'assessora Laboral de l'AADPC, Andrea Leunda, omplint aquest FORMULARI