Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A ACTIVITATS DE TEATRE DE CARÀCTER PROFESSIONAL (ENTITATS)

Publicado el 17 de Abril de 2018

Termini de sol·licitud: fins al 2 de maig de 2018.


Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.


Adreçada a:

- Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre.

- Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.


MÉS INFORMACIÓ