Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A CIRCUITS I XARXES DE DIFUSIÓ D’ESPECTACLES D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA SENSE FINALITAT LUCRATIVA

Publicado el 19 de Junio de 2020

Queden excloses les iniciatives següents:

a) Els circuits i les xarxes de difusió d’espectacles que no usin el català o l'aranès en la difusió de les activitats.

b) Les activitats dutes a terme durant la festa major del municipi corresponent, així com les d'entrada gratuïta.

c) Les activitats que es facin a la ciutat de Barcelona.

d) Les activitats que tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

Termini de sol·licitud: fins al 2 de juliol


MÉS INFORMACIÓ