Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ DE NOUS MUNTATGES TEATRALS DE SALA I DE CARRER DE CARÀCTER PROFESSIONAL

Publicado el 19 de Marzo de 2021

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per nous muntatges els que s'estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d'aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.

Termini per prresentar sol·licituds: fins al 8 d'abril de 2021

ACCÉS AL TRÀMIT