Què necessites trobar?

SUBVENCIONS PER A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT D’EMPRESES I ENTITATS CULTURALS DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19

Publicado el 03 de Septiembre de 2020


Termini de sol·licitud: fins al 17 de setembre


Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.

Les subvencions que preveuen aquestes bases s'acullen a la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 — Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la COVID, adoptada el 2 d'abril de 2020.

MÉS INFORMACIÓ