Què necessites trobar?

TRÀMITS DE REVISIÓ DE LA PRESTACIÓ PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA

Publicado el 14 de Agosto de 2020

Una vegada publicada al DOGC la Resolució TSF/2047/2020, de 7 d’agost, comença la fase operativa de la revisió dels expedients que puguin haver restat afectats per la modificació normativa.

En els propers dies, els qui heu vist la vostra sol·licitud de prestació denegada o estimada amb reducció, rebreu una comunicació via correu electrònic de la Direcció General de Prestacions Socials amb el següent contingut:

o Notificació de revisió de la vostra sol·licitud (denegada o estimada parcialment) d’acord amb el nou redactat del Decret 29/2020 i de la Resolució TSF/2047/2020 amb requeriment de complementació d’una nova declaració responsable dels ingressos percebuts (ja no meritats) durant el període de referència.

o Model de declaració responsable que l’interessat haurà de complimentar seguint les instruccions contingudes al requeriment.

o Full informatiu amb la modificació normativa i, sobretot, les operatives a realitzar per part dels interessats i interessades:

- Aportació de documentació

- Accés a les FAQS (37 preguntes/respostes generals sobre la prestació)

- Accés a l’apartat CQS (consultes, queixes, suggeriments) per a adreçar a la unitat tramitadora preguntes o incidències individualitzades referides al seu expedient personal.


Estigueu molt atents al correu electrònic els propers dies.


Adjuntem el document:
INFORMACIÓ GENERAL I INSTRUCCIONS D’ACCÉS ALS DIVERSOS TRÀMITS