Què necessites trobar?

ALERTA SOBRE UNA OFERTA APAREGUDA EN EL BUTLLETÍ DEL SERVEI DE GRADUATS I GRADUADES DE L’IT

Publicado el 17 de Diciembre de 2018


Des de l'AADPC hem detectat en diverses ocasions que l'Institut del Teatre, a través del seu Butlletí del Servei de Graduats i Graduades, fa arribar ofertes de feina d’empreses i productores que no s'ajusten als mínims exigibles en conveni. Cada vegada que això passa ens hem posat en contacte amb aquest servei de l’IT per demanar-los que, abans d’enviar ofertes, les filtrin adequadament per descartar aquelles que contribueixin a fomentar la precarietat laboral o a menystenir l’ofici d’actor.

La darrera vegada que ens vàrem posar en contacte amb l’Institut del Teatre per tractar una situació d’aquest tipus, varen rectificar l'oferta de feina i no es va publicar.

No obstant aquests antecedents, us informem que en el butlletí del servei de graduats núm. 91, sota el nom de Convocatòries Corona, apareix l’oferta d'una empresa que demana propostes d’intèrprets per fer actuacions musicals o teatrals en els seus locals de restauració i que estiguin disposats a treballar “a prova” durant UN MES, sense cap remuneració ni compromís. Entenem que aquesta oferta és del tot inacceptable, per abusiva, i perquè no s’ajusta a cap conveni o normativa laboral que pugui ser aplicable als actors i actrius.

Us comuniquem que des dels serveis jurídics de l’AADPC ens hem posat en contacte amb l’Institut del Teatre de nou per demanar-los que retirin o modifiquin aquesta proposta, no obtenint la resposta esperada. En conseqüència, hem sol·licitat reunió amb la Direcció d’aquest centre d’ensenyament artístic.

També ens posarem en contacte amb la productora/societat per tal de traslladar com han de contractar als actors que requereixen.

Davant de qualsevol oferta de treball que considereu dubtosa, us preguem que ho comuniqueu a l’AADPC o que us poseu en contacte amb el nostre representant sindical:

Jaume Costa- Tel. 670898717
j.costa@aadpc.cat