Què necessites trobar?

APROVATS TOTS ELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA DE DESEMBRE

Publicado el 14 de Enero de 2021

Us informem que han quedat aprovats tots els punts que es van presentar a l’Assemblea celebrada el passat 22 de desembre.

Vam deixar un parell de dies per emetre les votacions i en total vam rebre 35 vots, tots a favor, cap abstenció (expressa) i cap en contra, per tant, va quedar aprovat tant el pla d’activitats realitzat com el pressupost executat durant el 2020.

Des de l’AADPC valorem i agraïm molt la participació de totes les persones que veu assistir a l’Assemblea i veu emetre el vostre vot.