Què necessites trobar?

AUGMENT SALARIAL EN EL SECTOR AUDIOVISUAL PER A L’ANY 2020

Publicado el 10 de Enero de 2020

El passat 18 de desembre la part social de la taula negociadora del conveni col·lectiu de l’audiovisual -formada per Conarte, Unión de Actores y Actrices, CCOO i UGT- va aconseguir, després d’intenses reunions, actualitzar els salaris per a l’any 2020. Aquest augment s’aplicarà en totes les categories adscrites a les produccions de cinema, televisió i obres de baix pressupost, tal i com reflecteixen les taules salarials annexades al final.

També es va signar el compromís, per ambdues parts, d’encetar una negociació al més aviat possible sobre les noves categories que cal incorporar en el nou conveni, creant així un sistema de classificació específic per a les obres audiovisuals de publicitat, amb l’objectiu d’adequar les taules salarials a la realitat d’aquest tipus de produccions.

Provisionalment i derivat del compromís anterior, durant l’any 2020 s’aplicarà la nova taula salarial denominada OBRES AUDIOVISUALS DE PUBLICITAT en aquelles produccions audiovisuals destinades a la publicitat amb un pressupost inferior o igual a 750.000 €.

L’AADPC, com a membre de Conarte, ha tingut un paper destacat durant el transcurs d’aquestes negociacions i celebra aquesta fita aconseguida.

És en aquests moments de millora laboral per al sector quan es posa de relleu la vàlua i el sentit que tenen els sindicats artístics i les organitzacions sindicals.


AUDIOVISUAL ESTATAL
TAULES SALARIALS PER AL 2020


CINEMA

Categoria
Per sessió
Per setmana
Per mes
Protagonista
790,07 €3.570,43 €9.514,51 €
Secundari
575,35 €2.558,81 €7.140,84 €
Repartiment
431,51 €1.785,20 €5.058,06 €
Petites parts
172,60 €714,08 €2.023,23 €


TELEVISIÓ

Categoria
Per sessió
Per setmana
Per mes
Protagonista
723,46 €3.225,97 €8.602,32 €
Secundari
516,77 €2.298,06 €6.413,16 €
Repartiment
413,39 €1.710,21 €4.845,62 €
Petites parts
165,33 €684,07 €1.928,25 €


OBRES DE BAIX PRESSUPOST
Produccions amb un cost de fins a 750.000€
Aquestes taules únicament seran d'aplicació per a produccions de cinema

Categoria
Per sessió
Per setmana
Per mes
Protagonista
586,04 €2.648,31 €7.062,20 €
Secundari
479,48 €2.132,33 €5.950,68 €
Repartiment
372,93 €1.541,03 €4.371,21 €
Petites parts
149,17 €616,40 €1.748,48 €


OBRES AUDIOVISUALS DE PUBLICITAT
Produccions amb un cost de fins a 750.000€

Categoria
Per sessió
Protagonista
574,54 €
Secundari
470,08 €
Repartiment
365,62 €
Petites parts
146,24 €

ASSAJOS

Categoria
Per dia d'assaig sense rodatge posterior
Protagonista i secundari
53,06 €
Repartiment i petites parts
42,45 €


DIETES I QUILOMETRATGE

Dietes: 42,62 €

Complement per pernocta: 21,30 €

Quilometratge: mínim exempt IRPF (actualment 0,19 €/km)


En concepte de cessió de drets de fixació, reproducció i distribució es cobrarà el 5% del salari pactat.