Què necessites trobar?

COMUNICAT DE LA JUNTA DE L’AADPC, DAVANT LA UTILITZACIÓ INDEGUDA DE LA PROFESSIÓ D’ACTOR/ACTRIU PER REBAIXAR LA CONDEMNA A UN AGRESSOR SEXUAL

Publicado el 16 de Noviembre de 2018

L’ASSOCIACIÓ D’ACTORS I DIRECTORS PROFESSIONALS DE CATALUNYA - AADPC, en solidaritat amb el comunicat emès per l’Associació d’Actors i Actrius del País Valencià (AAAPV), manifestem alt i clar el nostre REBUIG I INDIGNACIÓ ABSOLUTA per la resolució de la sentència de la secció quarta de la Audiència Provincial de València:

1) En la que l’aplicació de la norma es fonamenta en una interpretació subjectiva, parcial i sexista, personal i desvinculada de l’exercici de les competències que es pressuposen a un jutge.

2) En la que la Dona és tractada com a un objecte i moneda de canvi.

3) En la que els coneixements d’Interpretació o l’experiència com actriu, per part de la víctima, serveixen d’excusa al tribunal per minimitzar l’agressió física i sexual.

Des de la Junta Executiva de l’AADPC, i davant l’equiparació del terme “DONA” i “ACTRIU”; entenent que ambdues es situen en un pla d’inferioritat (vers l’home i vers altres professions, correlativament), adoptem el ferm compromís amb el soci, el sector i la societat d’actuar i posicionar-nos en defensa de les persones -reconeixent la seva dignitat i vàlua i el dret a ser respectats en la seva total integritat-, així com d’enaltir i reconèixer la feina de l’actriu i de l’actor, de l’intèrpret.

Potser ha arribat el moment d’accionar i aturar amb polítiques reals i cíviques aquesta borratxera judicial tan impròpia d’un cos que fins ara, normativament i de” facto”, s’erigia com la màxima autoritat.

La Dona es tracta com a ésser humà perquè ho és.

La feina de l’actor/actriu es tracta com a professió lícita i equiparable a qualsevol altre professió perquè ho és.

I al cos judicial se li exigeix rigor, objectivitat i principis iusnaturalistes vinculats estretament a l’humanisme i sentit de la vida.

No ho oblidem. Nosaltres ho tenim clar.


Junta Executiva AADPC

Yolanda Muñoz i Ramón Rodena (presidenta i vicepresident de la AAAPV) en la campanya #JoEtCrec contra la sentència.