Què necessites trobar?

COMUNICAT: NOU PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DOBLATGE EN CATALÀ A TVC

Publicado el 01 de Diciembre de 2021

En data 25 de novembre, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha publicat un nou plec de condicions per la contractació del servei de producció del doblatge en català. Amb aquesta nova publicació, la CCMA ha introduït noves modificacions al plec de condicions del passat 4 de novembre.

En concret, els canvis són:

 1. Ampliació de l’objecte del contracte a sis (6) estudis de doblatge (clàusula segona del plec). El nombre d’estudis de doblatge homologats passa de cinc (5) a sis (6).

 2. Increment en un 30% del pressupost total de la dotació (clàusula tercera del plec). El valor estimat del contracte per a tota la durada prevista, pròrroga inclosa, és de QUINZE MILIONS SET-CENTS MIL EUROS (15.700.000€), IVA no inclòs. Al plec del 4 de novembre es fixava un pressupost de DOTZE MILIONS (12.000.000 €). L’any 2020 la dotació va ser de DEU MILIONS (10.000.000 €). Es fixa una dotació de 15,7 milions, augmentant, així, 2,5 milions vers el plec del 4 de novembre. En cas d'executar 1.500 hores, el pressupost arribaria fins als 15,7 milions. S’estableix el preu de mitjana per minut a 87 euros.

 3. El material que els estudis de doblatge han de presentar a la licitació a fi que la CCMA valori els criteris de qualitat lingüística i de varietat de veus, augmenta de tres a deu hores (clàusula novena). Els criteris de valoració de qualitat lingüística i de varietat de veus guanya pes vers el criteri econòmic (clàusula onzena del plec). Els criteris de valoració de qualitat lingüística i de varietat de veus ponderaran un 30 %, havent augmentat un 10% vers el plec publicat el 4 de novembre. Per contra, el criteri econòmic ponderarà un 70 %, havent-se reduït un 10% vers el mateix plec publicat el 4 de novembre.

 4. Com a novetat s’incorporen, com a condicions particulars del contracte, els següents mecanismes de contres:

  • auditories,
  • servei de vigilància i
  • plans de doblatge (clàusula dissetena)
 5. S’incorporen i es recuperen les auditories, el servei de vigilància i els plans de doblatge que havien estat suprimits en el plec anterior.

  Tal com ha expressat avui el Sr. Vicent Sanchís, Director de TV3, en la compareixença al Parlament de Catalunya, aquestes millores són fruit del treball i negociacions portades a terme en els últims anys per l’AADPC, als quals s’ha incorporat DUB en el darrer temps.

  En conclusió, celebrem els avanços aconseguits, tant en pressupost, criteris de valoració i compliment de les garanties. No obstant això, mostrem la preocupació davant la possibilitat de subcontractar la realització parcial de la prestació de serveis de doblatge (clàusula dinovena), quan en el plec de l’any 2020 estava expressament prohibida.

  Continuem treballant per a les millores del doblatge en català.