Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA EN MOTIU DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Publicado el 25 de Marzo de 2021


El dimarts 13 dabril celebrarem una assemblea extraordinària, de forma virtual, mitjançant la plataforma Zoom, d’acord el previst en l’article 40 del RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Els socis i sòcies que vulguin assistir a l'Assemblea heu d'omplir aquest FORMULARI i, aquell dimarts al matí, us enviarem l'enllaç per accedir-hi.

Us demanem la màxima participació per poder tirar endavant aquesta proposta.


ORDRE DEL DIA

1. Proposta de modificació dels Estatuts de l'AADPC
2. Precs i preguntes


VOTACIONS

En aquesta ocasió es votaran els diferents punts de modificació dels Estatuts per separat i serà per votació qualificada, és a dir que el nombre de vots favorables ha de ser igual o superior al 10% del cens de l'Associació i no es podrà acceptar cap vot per delegació. És per aques motiu, que us demanem la màxima participació.

Els que assisteixin a l'Assemblea telemàtica podran votar allà mateix, i els que per algun motiu no puguin assistir-hi podran emetre el seu vot per correu electrònic donada la situació actual.


ARGUMENTARI DE LA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Benvolguts i benvolgudes,

Us convoquem a aquesta Assemblea Extraordinària de l’AADPC per proposar-vos una modificació parcial d’Estatuts que permetrà que l’associació s’adapti en aspectes formals i de funcionament al S. XXI i, alhora, afavorirà l’agilitat en la gestió per part de la Junta Executiva.

Estem davant d’una modificació parcial dels Estatuts, que es concreta en la modificació d’aquests 6 aspectes:

1.- Modificar l’àmbit funcional/d’actuació: ampliant les nostres competències d’actuació a l’àmbit Estatal; conservant i mantenint el nostre àmbit principal d’actuació també a Catalunya. Aquest canvi permetrà poder actuar directament amb les administracions estatals que tenen competències directes en la nostra professió d’artista (Cultura, Treball, Hisenda, Seguretat Social, Educació...) i que s’apliquen també a Catalunya.

2.- Facilitar amb un nou supòsit l’entrada de persones associades a l’entitat. Es proposa introduir un nou supòsit que permeti a persones físiques interessades en formar part de l’entitat com associades, donar-se d’alta sempre i quan aquesta persona física aporti i estigui avalada per dos associats de l’entitat.

3.- Incloure el vot telemàtic en totes les votacions que es realitzen en les Assemblees, tant Ordinària com Extraordinària, i en les votacions en les eleccions de Junta Executiva. És necessari que expressament aparegui en els estatuts aquesta opció per poder emprar-la i facilitar l’accés per part d’associats a efectuar les votacions que, en cada cas, esdevinguin necessàries.

4.- Limitar al que marca i estableix la Llei d’associacions sobre el número mínim de convocatòries d’Assemblea General Ordinària. Els estatuts actualment vigents, determinen que l’entitat ha de convocar durant l’any almenys dues Convocatòries Generals Ordinàries. Aquesta proposta de canvi, només pretén adequar la obligatorietat de la Convocatòria d’aquest tipus d’Assemblea al que s’estableix a la Llei.

5.- Suprimir com a òrgan de govern de l’associació, el Consell de Direcció; l’experiència d’aquestes tres últimes legislatures ens ha demostrat que hi ha processos que s’alenteixen i es repeteixen pel fet d’haver de convocar el Consell de Direcció per informar-lo de línies de treball o accions que la Junta Executiva ha de tirar endavant. També facilitaria la presentació a eleccions i confecció del Govern de l’AADPC: entre Junta Executiva i Consell de Direcció es necessiten 25 membres, més els membres suplents dels dos òrgans de govern.

6.- Una Junta Executiva amb llista tancada formada per 10 membres: això facilitaria la presentació de candidatures amb un equip de treball cohesionat i amb un mateix objectiu.

És de gran importància la vostra assistència i participació a aquesta Assemblea Extraordinària per poder adequar els nostres Estatuts als temps actuals.

Us esperem a tots i esperem comptar, una vegada més, amb la vostra confiança en aquesta proposta que us presentem.

El Consell de Direcció de l’AADPC