Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL :: JUNY 2017

Publicado el 06 de Junio de 2017

El proper dilluns 12 de juny es convoca la primera Assemblea General de l'AADPC del 2017.

A les 17:00 h. s'engegarà amb una Assemblea General Ordinària i seguidament, a les 18:30 h., tindrà lloc una Assemblea Extraordinària.


ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta anterior.
2.- Memòria i Balanç 2016.
3.- Possible Grup C al Conveni de Teatre.
4.- Precs i preguntes.

Si no podeu assistir-hi personalment, us recordem que podeu delegar el vostre vot a un company. Cada associat/-da podrà ostentar, com a màxim, dos vots delegats. Qui ostenti delegacions haurà d'utilitzar tots els seus vots en un únic sentit de votació.


ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

1.- Presentació de les candidatures per les eleccions. Tots els que s'han presentat tenen l'oportunitat d'expresar-se i explicar les seves motivacions.
2.- Precs i preguntes.


Us hi esperem!