Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - 11 DE JUNY

Publicado el 17 de Mayo de 2018

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta anterior.
2.- Valoració i, si s'escau, aprovació de la Memòria de l'any 2017.
3.- Fundació AADPC.
4.- Precs i preguntes.

Si no podeu assistir-hi personalment, us recordem que podeu delegar el vostre vot a un company. Cada associat/-da podrà ostentar, com a màxim, dos vots delegats. Qui ostenti delegacions haurà d'utilitzar tots els seus vots en un únic sentit de votació. Descarregueu-vos la butlleta de delegació de vot

Us esperem per poder-vos saludar personalment.

El Consell de Direcció


Prem sobre la imatge per ampliar-la