Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - 4 DE DESEMBRE DE 2017

Publicado el 22 de Noviembre de 2017


ORDRE DEL DIA - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

      1. Lectura i, si s'escau, aprovació de l'acta anterior.

      2. Valoració i, si s'escau, aprovació del pla d'activitats i el pressupost per a l'any 2018.

      3. Precs i preguntes.

Si no podeu assistir-hi personalment, us recordem que podeu delegar el vostre vot a un company amb aquesta butlleta de delegació de vot. Cada associat/-da podrà ostentar, com a màxim, dos vots delegats. Qui ostenti delegacions haurà d'utilitzar tots els seus vots en un únic sentit de votació.

Us esperem per poder-vos saludar personalment.

El Consell de Direcció