Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - 7 DE SETEMBRE 2020

Publicado el 01 de Septiembre de 2020


El dilluns 7 de setembre celebrarem la primera assemblea ordinària de l'any, de forma virtual, mitjançant la plataforma Zoom. Aquesta decisió és fruit de la impossibilitat de celebrar-la presencialment a conseqüència de la situació excepcional ocasionada per la crisi sanitària COVID-19.

D’acord el previst en l’article 40 del RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, la Junta Directiva ha decidit que els acords de l’Assemblea ordinària de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya s’adoptin mitjançant votació per escrit sense possibilitat de delegació de vot.

Qui vulgui assistir a l'Assemblea haurà d'omplir aquest FORMULARI i, dilluns al matí, us enviarem l'enllaç per accedir-hi.


ORDRE DEL DIA - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

- Lectura i, si s'escau, aprovació de l'acta anterior.
- Presentació i, si s'escau, aprovació de la memòria de l'any 2019.
- Valoració i, si s'escau, aprovació del pla d'activitats i el pressupost per a l'any 2020.
- Precs i preguntes.

(Tota la informació i documentació que es posa a votació de l’Assemblea ordinària ha estat enviada per correu electrònic a tots els associats i associades).


A partir del dilluns 7 de setembre, dia de la celebració de l’Assemblea, disposareu de 10 dies per fer-nos arribar les vostres votacions (fins al 17 de setembre).

Per dur-les a terme, cal que ho feu per escrit i ens les envieu per correu electrònic a l’adreça aadpc@aadpc.cat indicant el vostre nom, el vostre número de DNI i el vostre número de soci/ sòcia.

Com sempre, estem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu.


El Consell de Direcció