Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A LES MOSTRES DE TEATRE DELS CENTRES PENITENCIARIS

Publicado el 28 de Octubre de 2020

12a Mostra de Teatre del CP Lledoners 
6a Mostra de Teatre del CP Brians 1 


L’àrea social de l’AADPC treballa per apropar les arts en viu a persones que es troben privades de llibertat, oferint-los propostes culturals amb continguts diversos, amens i educatius. 

Dins d’aquesta línia, i adaptant-nos a la situació tant social com dels centres penitenciaris de Lledoners i Brians 1, obrim una convocatòria per realitzar diverses accions durant els mesos de novembre i desembre del 2020.

Donades les circumstàncies en què ens trobem, els dos centres penitenciaris han prohibit l’accés físic al centre, unes mesures que condicionen les característiques de les Mostres de Teatre d’aquest any i que, malgrat les circumstàncies, volem mantenir i potenciar.

Per aquest motiu, s’han redefinit les mostres que consistiran en projeccions a distància de les propostes seleccionades, enregistrades prèviament explícitament per aquesta ocasió, en un espai escènic de Barcelona ciutat, o rodalies, amb totes les condicions tècniques necessàries. Aquestes propostes seran emeses als teatres dels centres penitenciaris en diferents moments dels mesos de novembre i desembre, ajustats a la situació i els recursos tècnics de cadascun d’ells.

El material gràfic que se’n derivi, serà entregat als i les artistes i es podrà utilitzar com a suport professional per a accions futures.

En la mesura del possible i depenent de la disponibilitat del centre i dels seus recursos, es podrà oferir una acció virtual conjunta amb els interns assistents en el cas del C. P. Lledoners.

L’AADPC garantirà al 100% les mesures d’accés, seguretat i higiene a l’espai de representació com també a l’equip tècnic necessari per realitzar la gravació.


REQUISITS ARTÍSTICS

Es poden presentar dos tipus de propostes:

a). Proposta d’interpretació o direcció escènica - un muntatge de teatre, una peça de microteatre, un monòleg, l’assaig d’una obra tipus work in progress, el fragment d’una lectura dramatitzada, una acció experimental...

b). Una proposta socioeducativa -  pot estar adreçada als interns o específicament al grup de teatre del Centre Penitenciari.


En ambdós casos:

- La temàtica és lliure

- Màxim 4 participants per cia, o propostes culturals escèniques alternatives

- La durada de la proposta ha de ser de 20 min com a mínim i d’un màxim d’1 h

- La projecció als centres penitenciaris dependrà del seu calendari intern, però en tot cas, es coordinarà amb els i les professionals i serà amb un màxim de 40 persones internes com a públic.


TERMINIS I FORMAT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

- El termini de presentació finalitzarà l’11 de novembre a les 23.59 h

- És imprescindible que el 50% de l’equip artístic sigui soci/ sòcia de l’AADPC per accedir a aquesta convocatòria

- Ompliu el FORMULARI per enviar la vostra proposta


QUÈ S’OFEREIX?

S’ofereix una retribució neta de 250 €/ professional, independentment de la despesa que generaran tant les gravacions de les propostes com del lloguer de la sala on es realitzaran.