Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 2021 PER ESCOLLIR LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L’AADPC

Publicado el 22 de Julio de 2021


- COMUNICAT DE LA COMISSIÓ ELECTORAL -


El proper dia 30 de juliol quedarà tancat el cens social, exposat a la seu de l’AADPC, amb la relació de tots els socis i sòcies que poden ser electors/es i elegibles.


EL DIVENDRES 15 D’OCTUBRE A LES 18:00 h
finalitzarà el termini per a la presentació de candidatures


Hi ha dues maneres de presentar-se a les eleccions de la Junta Directiva:


1) CANDIDATURA TANCADA formada per 9 membres.

Es tracta d’una llista tancada on s’han d’especificar les persones que es presenten per a cada un dels següents càrrecs:

Presidència · Vicepresidència · Secretaria General · Secretaria de Finances · Secretaria de Direcció d’Escena · Secretaria d’Acció Sindical · Secretaria de Cultura · 2 vocals

S’ha d’acompanyar amb:

• El programa de govern de la Candidatura

• La signatura d’acceptació de la proposta del càrrec de tots els candidats i candidates


2) CANDIDATURA PERSONAL EN LLISTA OBERTA per optar a vocals de Junta

• Són totes les persones que es presenten a títol individual per optar a ser escollides com a vocals de Junta. A través de les votacions, els socis i sòcies n’escolliran 6 d’una llista oberta de candidatures.

• La candidatura s’ha d’acompanyar d’una carta de motivació del candidat/ta (màxim 1 full)

• Qui ho desitgi, pot demanar que al costat del seu nom, a la butlleta de votació, hi figuri la identificació de la llista tancada a la qual recolza. En aquest cas, ha de facilitar el nom del President/a de la llista tancada a la qual dona el seu suport.

• Les persones que es presenten en una llista tancada a Junta Executiva, també ho poden fer al mateix temps, com a candidats/es personals en llista oberta. Tot i que si resulta escollida la seva llista tancada, perdrà l’opció a ser vocal en llista oberta, en el cas que també hagi estat escollit entre els 6 candidats personals.


Tota la documentació referent a les candidatures es lliurarà per correu electrònic a l’adreça aadpc@aadpc.cat amb l’assumpte ELECCIONS AADPC 2021.


PERÍODE DE VOTACIONS

Els socis i les sòcies podran votar de la següent manera:

1. Del 29 d’octubre al 4 de novembre els socis i sòcies que ho desitgin podran votar TELEMÀTICAMENT.

2. Per qui prefereixi la votació PRESENCIALMENT, la jornada electoral serà el 5 de novembre a la seu de l’AADPC de 9:00 a 19:00 h.

3. També donarem l’opció de votar PER CORREU POSTAL amb franqueig a destinació. L’últim dia per sol·licitar el vot per correu postal serà el dia 15 d’octubre. El podreu sol·licitar telefònicament o per correu electrònic, a l’adreça aadpc@aadpc.cat, i us farem arribar tota la documentació necessària.


Esperem la màxima participació de tota l’associació.


Comissió electoral:

MARIÀ LLOP - MARTÍN CURLETTO - PEP BALLESTER