Què necessites trobar?

El Dia mundial del Doblatge és un dia per reivindicar i reivindicar-nos. I reivindiquem un conveni.

Publicado el 12 de Junio de 2024


Les desavinences en l’àmbit d’aplicació del Conveni no ha permès constituir una Mesa negociadora per a un Conveni de Doblatge branca artística, malgrat tots els nostres esforços i intencions.

Des de l’AADPC, apostem de forma clara per un Conveni de doblatge exclusivament de branca artística perquè les nostres reivindicacions davant dels Departaments d'Empresa i Treball, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, i del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han estat sempre les de  SIGNIFICAR la nostra qualitat d’artistes amb totes les singularitats que això comporta: la intermitència en la nostra feina, el règim especial d’artistes, la modificació de la normativa sobre representativitat sindical, les cotitzacions a la seguretat social, l’Estatut de l’Artista... i molts altres fronts que tenim oberts amb Hisenda i la Seguretat Social per adaptar la nostra realitat a la normativa vigent. 

Desitgem que els companys i companyes que no pertanyen a l’àmbit artístic, i que tenen una relació laboral amb els estudis de doblatge, pactin amb la part empresarial les millors condicions possibles i aconsegueixin un Conveni a l’alçada del segle XXI.