Què necessites trobar?

ENLLAÇ 2019, UNA SESSIÓ ON LA COL·LABORACIÓ ÉS INTERESSANT I ENRIQUIDORA

Publicado el 12 de Abril de 2019

Dimecres passat va tenir lloc, al bar Mau Mau, l’Enllaç 2019 amb un format completament renovat. Una seixentena de professionals de les arts escèniques van assistir a dues de les cinc taules on 5 professionals de la cultura van exposar les claus de l’èxit i els punts dèbils de temàtiques que intervenen al procés de desenvolupament d’un projecte escènic.


A continuació assenyalem alguns aspectes destables que es van poder escoltar a cada taula:

Montse Prat, docent en actiu i especialista en producció executiva de projectes, va liderar la taula de Preproducció. La sessió va estar marcada per la necessitat de definir-nos, de crear “marca”, però també és fonamental determinar els perfils que formaran l’equip que requereixo per cobrir les necessitats que genera el nostre projecte.


Nunu Santaló, productora i distribuidora d’espectacles, a la taula de Producció, afegeix a la necessitat de definir-se, l’obligatorietat de conèixer en quin món ens movem, perquè del que ens envolta, podem aprendre molt. Encara que hem de tenir una visió capitalista, d’empresa, perquè tenim un producte, en el nostre sector la competència és relativa i és molt més interessant la col·laboració, la creació de vincles amb la resta de professionals. Va afegir que la clau de l’èxit d’un projecte és una bona planificació i el seguiment exhaustiu d’un calendari de treball, no només d’assaig.


A la taula de Comunicació, la periodista cultural Neus Molina va destacar la importància d’escollir i delimitar el nostre públic. Ens hem de marcar un únic objectiu per a cada projecte, encara que, com a companyia, en tindrem diversos en funció del nostre missatge i al públic al qe volem arribar.


Vicenç Mayans, artist manager, ens va parlar de Distribució i Management, una de les taules més nombrosa. Va recalcar als assistents que cal crear una relació de confiança amb els programadors, aconseguir que ens coneguin personalment. També hem de ser molt curosos amb els materials que fem arribar als programadors, és la nostra carta de presentació.


I per últim, el gestor cultural Jorge Bernárdez, com a expert en Finançament, va exposar als assistents la distribució de despeses d’una producció artística, on només el cost del personal representa entre un 60 i un 80%. La resta de despeses estan repartides entre la gestió ( inclosa la comunicació), la producció i les amortitzacions. Per a la recerca del finançament podem recórrer a mecenes, element que donarà valor a l’hora d’aconseguir patrocinadors. L’objectiu és assolir un vincle emocional amb el patrocinador, establir una connexió que el faci creure en el nostre projecte i la confiança que en farem un bon ús dels seus diners.


Amb l’objectiu de crear vincles entre els assistents, l’essència de l’Enllaç, durant la segona part es va desenvolupar una dinàmica on per parelles, cadascú havia d’oferir a l’altre en què el podia ajudar. Compartint experiències, habilitats, coneixements és una manera excel·lent de començar una relació.