Què necessites trobar?

ES PRORROGA L'ACCÉS EXTRAORDINARI A LA PRESTACIÓ PER ATUR DELS I LES ARTISTES

Publicado el 30 de Septiembre de 2021

S'ha prorrogat fins al dia 28 de febrer de 2022 l’accés extraordinari a la prestació per atur dels i les artistes que presten serveis en espectacles públics.


Es prorroga la prestació per artistes fins al dia 28 de febrer de 2021, d’acord el disposat al Reial decret-llei núm. 18-2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’atur, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, publicat al BOE el dia 29.

Així, els i les intèrprets que tinguéssiu dret a accedir a l’esmentada prestació podreu sol·licitar la seva pròrroga, en els termes recollits a la disposició final segona del Reial decret-llei núm. 11-2021, de 27 de maig.

També es prorroga el subsidi per atur excepcional pel personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura i el PLA MECUIDA fins al mateix dia 28 de febrer.

Valorem positivament la regulació d’una nova pròrroga, si bé lamentem que els i les artistes i tècnics que van sol·licitar la prestació veiessin consumits els dies requerits per poder accedir-hi, quan altres prestacions i subsidis destinats a treballadors/es d’altres sectors –i aprovats amb la mateixa finalitat, pal·liar els efectes de la COVID-19- no consumien dies cotitzats.

Per corregir aquest tipus de situacions, entre altres qüestions, CONARTE i la resta de sindicats del sector continuem reclamant amb urgència la implementació de les recomanacions de l’informe de l’Estatut de l’Artista.

Celebrem la constitució de la Mesa Inter ministerial per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista, que fixa el marc en el qual consensuar les millores que el sector necessita. Així, és urgent que es comenci a treballar conjuntament amb els sindicats que aglutinen els treballadors/es del sector de les arts escèniques, audiovisuals i en viu per poder solucionar aquestes mancances.