Què necessites trobar?

L'AADPC PARTICIPA A LA TAULA INTERDEPARTAMENTAL DEL SECTOR CULTURAL

Publicado el 14 de Enero de 2021

El passat 7 de desembre es va crear la Taula Interdepartamental del sector cultural que té per objectiu constituir un espai consultiu, informatiu i de treball compartit.

A partir de les necessitats prioritàries detectades conjuntament amb el sector, s’inicia el treball de la Taula amb dos temes:

- El finançament de la cultura
- La contractació i les condicions laborals dels i les professionals de les arts en viu

A la primera sessió, s’hi van convocar les diverses organitzacions referents del sector cultural vinculades explícitament als dos temes objecte d’aquesta convocatòria. A les sessions posteriors, el quòrum s’ajustarà en base al tema de treball de cada convocatòria.

Els grups de treball que s’han creat són els següents:

- Educació i cultura - Representant de l’AADPC: Ester Bartomeu
- Finançament i Pressupost - Representant de l’AADPC: Martín Curletto
- Mecenatge i Programació - Representant de l’AADPC: Martín Curletto
- Contractació i condicions laborals - Representant de l’AADPC: Rosa Andreu

Dijous 14 de gener, ha tingut lloc la primera reunió del Grup de Treball d’Educació i Cultura.