Què necessites trobar?

PÍNDOLA FORMATIVA SOBRE DRETS LABORALS DE L’ARTISTA

Publicado el 30 de Noviembre de 2017

El passat dia 29 de novembre es va dur a terme la darrera píndola formativa de l’any 2017. Aquest format formatiu (píndola) s’organitza per part de l’AADPC, APCC, APDC i TTP entorn a diferents temàtiques relacionades amb la gestió cultural. L’objectiu d’aquestes píndoles formatives es fonamenta en facilitar als associats de cadascuna de les entitats que en formen part, les eines bàsiques i fonamentals del que esdevé la seva feina. En aquesta ocasió, l’advocada Cristina Calvet i l’advocada Andrea Leunda; ambdues del Departament Jurídic de l’ AADPC, varen explicar als assistents els fonaments jurídics a tenir en compte en la relació laboral dels artistes en les arts escèniques.

L’advocada Cristina Calvet va ser qui va encetar la píndola, explicant la contractació laboral de l’artista, requisits i la normativa aplicable. A continuació, l’advocada Andrea Leunda va abordar el Règim General de la Seguretat Social dels artistes, les prestacions a les quals es poden acollir, i els conceptes que apareixen en la seva nòmina quan desenvolupen un treball artístic. Per concloure la sessió formativa, la Cristina Calvet va parlar sobre els drets de la propietat intel·lectual per estar estretament vinculats amb el treball de l’artista i els drets d’imatge.

La sessió va reunir a professionals de les arts escèniques amb els que es va crear un interessant col·loqui a la Sala Mompou de l’SGAE. Els participants varen comentar realitats viscudes professionals que van generar debat i obtenció de respostes per part d’ambdues advocades. En certa manera va ser el reflex del que es el servei d’assessorament jurídic que l’ AADPC ofereix a tots els seus associats i als de la resta de les entitats que configuren la creació d’aquestes píndoles formatives.