Què necessites trobar?

PRESENTACIÓ DEL TÈCNIC I DEL DOCUMENT METODOLÒGIC PER LA CONFECCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE TEATRE

Publicado el 01 de Diciembre de 2017

El passat 29 de novembre es va celebrar una nova reunió entre la comissió que impulsa el Pla Integral de Teatre per Catalunya i l’ICEC. En aquesta, el director de l’ICEC, Xavier Díaz, va presentar a la Comissió el tècnic que el Departament ha designat per coordinar i elaborar el Pla Integral de Teatre. Es tracta de Jordi Baltà, un investigador, consultor i formador en polítiques culturals i relacions internacionals que col·labora principalment amb la Comissió de Cultura de Ciutat5s i Governs Locals Units (CGLU), com a expert del programa “Ciutats pilot” de l’Agenda 21 de la cultura.

S’acorda que durant el mes de desembre cada entitat compartirà, estudiarà i analitzarà el document. Es faran aportacions si es troba que falta algun tema i quan hi hagi nou govern, se li presentarà al nou conseller de cultura perquè li doni la importància i el recolzament que el Pla Integral requereix.

De cara al mes de gener es definiran els grups de treball i es començarà la recollida de dades. També es va acordar que el Grup de Referència estigui integrat per les persones presents.

Consulteu el DOCUMENT METODOLÒGIC presentat.


Notícies relacionades:

1a reunió - Plantejament

2a reunió - Primers acords

Argumentari

3a reunió - Presentació de la proposta a Xavier Díaz, director de l'ICEC

4a reunió - Presentació del tècnic responsable i del document metodològic